išrigzti

išrigzti
išrìgzti intr. 1. Rdn išsivartyti, išsitaršyti, išgulti (apie javus): Išriñzga, jei jauname miežius sė[ja] Pj. Linai gražūs, ale išrìzgę –gal atsikels Ll. Toj dirvoj visumet avižos išriñzga Stl. 2. iširti, iškedėti: Išrìzgo rūbas, prarizgo alkūnės (ataudai išbirėjo, metmenos pasiliko) Š. Suraišioti siūlai išrizgo ir sutrūkinėjo . 3. Š, 477 susijaudinti, sutrikti. 4. prk. išsipainioti, išsisukti: Anie išrìzgo, ta jų šeimyna tokia Žlp. Ir užstatė jamui zokaną, ižgi kurio anas niekad išrigzt negali MP79. \ rigzti; aprigzti; atrigzti; įrigzti; išrigzti; nurigzti; parigzti; prarigzti; pririgzti; surigzti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • aprigzti — aprìgzti intr., tr. apspisti: Bitės aprizgę aplink maliotus Ėr. rigzti; aprigzti; atrigzti; įrigzti; išrigzti; nurigzti; parigzti; prarigzti; pririgzti; surigzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrigzti — atrìgzti intr. Š atsipinti, išsipinti. rigzti; aprigzti; atrigzti; įrigzti; išrigzti; nurigzti; parigzti; prarigzti; pririgzti; surigzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurigzti — nurìgzti intr. DŽ nudrikti, nukarti: Beržai nurìzgę, nutįsę Ggr. rigzti; aprigzti; atrigzti; įrigzti; išrigzti; nurigzti; parigzti; prarigzti; pririgzti; surigzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parigzti — parìgzti intr. 1. BzF165 išretėti, iškedėti (apie audinį). 2. susinarplioti: Siūlai stovuosa parìzgo, ką ir atpliūtot nemožna Grv. 3. pakrikti, susitrukdyti: Parìzgo mano darbas bedirbamas, kad kitą darbą partraukiau, t. y. išsklido J. 4. refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prarigzti — prarìgzti intr. Š kiaurai pradilti. rigzti; aprigzti; atrigzti; įrigzti; išrigzti; nurigzti; parigzti; prarigzti; pririgzti; surigzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pririgzti — prirìgzti intr. 1. prikibti, prilipti, prisikabinti: Lakišiai prirìzgo prie sermėgos, t. y. prikibo J. Pilnos kelnės dagių prirìzgo Rdm. ║ prisivelti: Jo barzda pilna prirìzgus piesko Arm. Tu visas prirìzgęs trūkšlių Kb. 2. įkyriai prilįsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rigzti — rìgzti, rỹzga (riñzga, rỹgzta), rìzgo intr. 1. kibti, kabintis: Dagiai rỹzga į drabužius DŽ. Riñzga prie rankų [tešla] kap smala Mrs. 2. draikytis, raizgytis, taršytis: Siūlai labai rỹzga DŽ. Rugiai, kanapiai prikaršę riñzga, t. y.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surigzti — surìgzti intr. 1. DŽ susipainioti, susinarplioti: Siūlai labai surìzgę Ėr. Vadžios surizgo, prijungtasai žirgas voliojos ant žemės HI. Tankmė, surizgę krūmai J.Avyž. Ligi šiol atrodę surizgę medžiai dabar atsiskyrė nuo vienas kito rš. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrigzti — įrìgzti intr. 1. įsipinti, įstrigti: Inrìzgo galas siūlo kamuolin, ir nerandu Lp. Vai, tai įrizgo mano gelsva kaselė erškėčių krūmelin LTR(Mrk). 2. refl. įsikibti: Ji įsirizgo į vyro plaukus Sn. 3. įkyriai prikibti: Ot inrìzgęs vaikas: kolei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”